Mapka umístění servisu HD elektro v.o.s.

Mapka Brna celková s vyznačeným místem prodejny
Celková mapa města Brna - umístění servisu vyznačeno červeně

Mapka Brna-Ponava s vyznačeným místem prodejny