HD elektro v.o.s. Brno
zpět - na hlavní stránku
 HD elektro

 

HD elektro v.o.s. BRNO - Královo Pole
servis výpočetní techniky

Poradna
úvodní stránka

 

návrat na úvodní stránku  
Poradny

Monitory

Počítačové
konektory
Chlazení

Spolehlivost
životnost
servis

Co nakoupit

Ukázka vadných elektrolytů - na základní desce i jinde

Co je to ELEKTROLYTICKÝ KONDENZÁTOR neboli ELYT ?

    Proč má ELYT omezenou životnost ?

Jak vypadá/jak se pozná - vadný ELYT ?

Je možné klasický elyt nahradit modernější součástkou s vyšší životností ?

Jak zjistit (změřit) vadný kondenzátor ( ELYT ) ?

Kdy se oprava/výměna elytu vyplatí a kdy je to vyhazování peněz ?

    Elektrolytický kondenzátor - ELYT

- je součástka poněkud zvláštní konstrukce. V (obvykle) hliníkovém kelímku jsou svinuty dvě kovové fólie, které navzájem odděluje kašovité nebo pastovité dielektrikum. A jedna vlastnost dielektrika je zvláště důležitá - musí být stále vlhké/mokré. Pokud dielektrikum vyschne, elyt přestane fungovat. A bohužel - i když je ELYT ve svém hliníkovém pouzdýrku zalisován a utěsněn, během roků (a díky tepelným cyklům zapnout/vypnout = ohřát/ochladit) dochází k postupnému vytváření netěsností a elyt vysychá... A změna konstrukce, která by zvýšila životnost? ta by asi možná byla, ale zase by se to neúnosně prodražilo - takže se musíme smířit s tím, že

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY PATŘÍ MEZI ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY S NEJMENŠÍ ŽIVOTNOSTÍ.

    Jsou zde ovšem i další zajímavé vlastnosti - např. ELYT lze zapojit pouze na stejnosměrné napětí (velikost střídavé složky je omezena na cca 10-20%) - a nelze ho přepólovat (hrozí ryché zničení) - na obalu je zásadně MÍNUS pól. Dále - jak již bylo řečeno - ELYT již z principu stárne - jedná se nejen  o součástku s nejnižší životností, ale navíc se s věkem jeho vlastnosti dosti výrazně mění - obecně vzato se dá říct, že jeho kapacita neustále klesá a ZBYTKOVÝ PROUD (viz dále) naopak stoupá . A konečně - ELYT je "jako živý" - jeho vlastnosti se i krátkodobě (hodiny, minuty) dosti rychle mění, takže např. při zapnutí počítače bude mít ELYT zcela jiné (horší) vlastnosti než třeba po hodině provozu.
    I když se jedná (skoro) o kondenzátor, každým ELYTem protéká sice malý, leč reálný ZBYTKOVÝ PROUD (což by se samozřejmě u klasického kondenzátoru dít nemělo).
    A konečně - u OPRAVDU starého/vyschlého ELYTU velikost ZBYTKOVÉHO PROUDU dosahuje neúnosných hodnot, postupně s časem se zvětšuje - a protože stoupající proud znamená zároveň stoupající ohřev a ten opět způsobuje stoupající teplotu - a ta znamená ještě více stoupající proud - tak se vyschlý ELYT postupně přehřeje natolik - až nakonec exploduje.
  
 A protože o nějaké exploze doma příliš nestojíme, budeme se snažit odhalit vadné ELYTy dřív, než k podobné události dojde.

Zde vidíte typickou ukázku elektrolytických kondenzátorů, které odešly stářím a díky tomu přestala základní deska fungovat.
Pokud nemůžete ty vadné na fotce najít, pak jsou to ty tři označené křížkem + šipkou je označeno místo, kde další kondenzátor vytekl.


Říkáte, že tam pořád nic nevidíte? Takže ještě jednou ve velkém detailu:


Máte pravdu, že si nezkušené oko nemusí na první pohled ničeho všimnout, ale když víme, co hledáme, je najednou vše jasné:
V horní řadě vlevo jasně vidíme hnědou hmotu, vyteklou z elektrolytu - tento kondenzátor je tedy určitě vadný a již zcela nefunkční.
Ve spodní řadě se už musíme dívat pozorněji - dobrý kondenzátor musí mít víčko zcela rovné. 
Pro případ, že by došlo k nebezpečí exploze, je víčko preventivně naseknuté a my můžeme pozorovat,
 jak u levých dvou kondenzátorů se začíná víčko mírně nafukovat - nezvratný důkaz, že je již elektrolyt vadný. 
U pravého ze dvou vadných elytů navíc vidíme, jak víčkem začíná prosakovat i elektrolyt - což je konečné stadium - plech už praskul. 
Stejný stav ostatně vidíme i na posledním kondenzátoru vpravo.


A teď ještě jednou - tady to uvidíte úplně krásně. Jeden elyt už vytekl úplně - na něm to vidíte již z dálky na první pohled. A pod ním máme další čtyři, u kterých to začíná prosakovat/reznout v místě, kde je víčko naseknuté a je zde tak vytvořená deformační zona. A konečně poslední tři elyty, na kterých se zatím nic neprojevuje? co myslíte - jsou stále v perfektním stavu, nebo můžeme počítat s tím, že každým dnem "prdnou" také ?

Mimochodem - pokud by nebylo víčko kondenzátoru již z výroby naříznuté, neznamenalo by to delší životnost kondenzátoru, ale naopak - jakmile by se začal kondenzátor "nafukovat", držel by ho pevný obal tak dlouho, až by už opravdu jeho plech nevydržel a roztrhl se - s velmi hlasitých výbuchem, nepříjemným smradem a navíc - explodujícím krytem zničené další součástky a celé zařízení v jediném okamžiku neopravitelně zdemolované. 
Samozřejmě - žádná teorie, pár takových případů jsem už viděl. 
Bohužel totiž ve svém věku pamatuji i doby, kdy se tato bezpečnostní úprava ještě u všech modelů nepoužívala - a někdy to tam pak vypadalo, jako by uvnitř vybuchl menší hand-granát..

Na tomto obrázku vidíte příklad "bouchlého elytu". Pardon - on to vlastně není elyt, ale kondenzátor s tzv. pevným dielektrikem - POLYMER.
Modernější a údajně podstatně spolehlivější verze elytu.
Ale jak je vidět, i on dokáže bouchnout (i když zdaleka ne tak často - ale když už, tak to pak stojí za to.).
Hliníková čepička odletěla, zůstala jen rozmotaná folie, která tvoří vlastní konstrukci kondenzátoru.

A samozřejmě - bouchlý kondenzátor je jen důsledek:
 skutečnou příčinou poruchy je ten prachem zanesený ventilátor vpravo, který způsobil přehřátí a následně "smrt" grafické karty.

Právě jsme narazili na nový pojem / novou součástku

KONDENZÁTOR S PEVNÝM DIELEKTRIKEM (POLYMEROVÝ)

Tyto moderní kondenzátory postupně ve výpočetní technice vytlačily starší "mokré" elyty díky svým výhodnějším vlastnostem - delší životnost, větší odolnost vůči teplotě.
Shrnu jen základní rozdíly:
a) vyšší životnost - ale jak jsme viděli na minulém snímku, i polymerový kondenzátor dokáže explodovat - a navíc o něco "hůř" než ten starý, který "odešel" zcela potichu
b) dají se u nás koupit, ale dostupnost mnohem horší než u běžných elytů - a nedivte se, pokud budou jen přes internet a na objednávku (několik dní)
c) zatímco u běžných elytů byla cena za kus v jednotkách korun (viz ukázka ceníku o kousek dál), u polymerů jsou to desítky korun
d) polymery se zatím vyskytují jen v menších kapacitách (dejme tomu do 1000µF) - kdežto "mokré" elyty na deskách mívají běžně 2200µF nebo 3300µF, někdy i víc.

Mohu nahradit staré klasické elyty novými polymerovými?
    Vyměnit "nové lampy za staré" by byl dost problém, jak co se týká ceny (jeden kousek No-problema, všechny - tak to by nás přišlo dráž než celá nová - a moderní - deska), taky by byl asi problém se sháněním odpovídajících kapacit. A nahradit jeden "velký" elyt několika menšími polymery také nejde - musela by se změnit deska.
    Navíc - např. ve zdroji ty velké "hrnce" (bude o nich na stránce dál) nenahradíte vůbec - polymery s podobnými vlastnostmi (kapacita/napětí) prostě neznám.

Chtěl bych dále připomenout, že elyty neodcházejí jen na základních deskách. Postiženy bývají i grafické karty, zdroje, monitory, TV a vůbec veškerá elektronika.

Na těchto snímcích vidíme různé typy elytů a proto také různý vzhled jejich deformace - umožní vám snadněji poznat vadný elyt, až se vám dostane do ruky.
Vždy si ale musíte uvědomit, že výměna elytu za nový nemusí nic vyřešit - vedle těch, které jsou již viditelně poškozeny zde budou zcela určitě i takové, které sice nenesou viditelné stopy poškození, ale již dávno nemají žádnou kapacitu a nedokáží vykonávat požadovanou funkci.

Stručně řečeno: pokud bude na desce polovina elytů nafouknutých, pak můžete oprávněně očekávat, že i ty ostatní jsou bez kapacity a téměř nefunkční.

Jak zjistit (změřit) vadný kondenzátor (ELYT)

Dobře - říkáte "můžu oprávněně očekávat" - ale já to nechci hádat, já to chci vědět přesně. Co mám dělat ?

Lituji - ale pak to budete mít mnohem složitější (i když netvrdím, že nemožné).
1) asi budete chtít zjistit vadný elyt přímo na desce, tedy bez pájení
    na tohle skutečně existují spec. sondy (ESR tester) - i když nevím, že by se prodávaly, spíš si je každý vyrábí amatérsky sám.


Ukázka ESR testeru (stavebnice) - detaily na www.zajic.cz

    Problém? bohužel dost velký - měření je jen orientační, u větších kapacit (které se používají na základních deskách) již selhává, navíc vyžaduje hodně zkušeností při práci - a hlavně jejich použití je silně ovlivněno celým zapojením (nezapomínejte, že ostatní součástky obvodu měření ovlivňují)
    Uvědomte si navíc, že elyty se např. běžně zapojují 2-4 paralelně -  a potom už opravdu jen těžko zjistíte, který z těch třeba čtyř je dobrý nebo špatný, případně jeden dobrý může maskovat závadu těch ostatních - prostě tohle by spíš vyžadovalo aby byly všechny ve zhruba stejném stavu - nebo raději ABY BYLY Z DESKY VYPÁJENÉ

KACÍŘSKÁ MYŠLENKA

Je vůbec možné měřit vlastnosti ELYTů tímto způsobem (tak aby výsledek dával smysl) ?
Definice totiž říká:

Při provozu musí být připojeno stejnosměrné polarizační napětí s kladným pólem na anodě, které doplňuje (formuje) kysličníkovou vrstvu.

A pokud měříme/testujeme vlastnosti ELYTu který pod napětím není - pak zjišťujeme vlastnosti ELYTu v jakémsi nedefinovatelném stavu, do kterého se během provozu ani nikdy dostat nesmí - A Z TOHO SE SNAŽÍME UDĚLAT NĚJAKÉ ZÁVĚRY ??? Nejni to trochu postavené na hlavu ?


2) pokud elyt vypájíte, potom je situace zcela jiná - máte možnost použít celou řadu univerzálních či specializovaných měřáků. Bohužel, situaci nám komplikuje skutečnost, že elyt se chová "jako živý" - před očima nám bude měnit své vlastnosti. Výsledek je, že PRVNÍ MĚŘENÍ BUDE VŽDY S NEJHORŠÍM VÝSLEDKEM, naopak při každém dalším měření se budou vlastnosti zlepšovat. To je prostě dáno samotným principem elytu. A vyhodnotit výsledky měření - co je ještě OK a co už ne - to opět vyžaduje určitou praxi a zkušenost.
    Pokus: změřte (vypájený) elyt - a zapište si změřenou hodnotu. Potom jej "NAFORMÁTUJTE". Jak se to dělá? jednoduše - přes velký odpor připojíme elyt na napájecí napětí o hodnotě 1/2 až 2/3 jmenovitého napětí. Jak velký má být ten VELKÝ odpor? Asi tak, aby ELYTem tekl očekávaný ZBYTKOVÝ PROUD. Pokud budeme nyní měřit napětí na elytu, zjistíme, že se pomalu zvětšuje - elyt se nabíjí. Po nějaké době (minuty až hodiny - dle stavu elytu) se napětí na elytu vyrovná s napětím napájecím a vlastnosti elytu se změní natolik, že následné měření jeho hodnoty/vlastností se bude od toho prvního lišit ne o procenta, ale často i řádově.
    A mimochodem - v reálném provozu dochází téměř k tomu samému - při zapnutí zařízení jsou elyty v tom nejhorším stavu - po několika minutách (desítkách minut, hodinách) se může jejich stav zlepšit téměř na úroveň nového kusu. Při vypnutém zařízení se naopak stav elytů postupně zhoršuje - druhý den mohou být opět někde na nepoužitelné úrovni.
    V praxi se to projevuje tak, že starý počítač zapneme - sice se točí ventilátory apod., ale nic se jinak neděje - POČÍTAČ NENABÍHÁ. Pokud ho v tomto "mrtvém" stavu necháme zapnutý nějaký čas (deset minut, hodinu) a potom ho zresetujeme - EJHLE ZÁZRAK ! Počítač se normálně nastartuje.
PROČ?
Protože (
stejně jako u předchozího pokusu) došlo v průběhu času k naformátování ELYTů (a jejich podstatnému zlepšení vlastností) a při dalším pokusu o start počítače je už vše TÉMĚŘ OK - ELYTy elytují - a obvody ve zdroji a na základní desce se tak dostaly do správného pracovního režimu.
   
Pochopitelně - další den už bude zase všechno špatně - vlastnosti elytů se opět vrátily na nefunkční hodnoty - počítač je nutno opravit (ať už výměnou vadných ELYTů, nebo náhradou celé základní desky). Výše uvedený postup je tedy vhodný buď pro demonstraci celého procesu, respektive v rámci záchrany dat apod.
(dosáhneme toho, aby to celé "ještě pár hodin fungovalo").
Jo - a chcete aby to fungovalo co nejdéle ? PAK POČÍTAČ NEVYPÍNEJTE A NECHEJTE HO ZAPNUTÝ - MOŽNÁ TAK POJEDE JEŠTĚ CELÉ MĚSÍCE.

Což je také důvod, proč nejspolehlivější je to zařízení, které je v provozu nepřetržitě (servery).

Možnosti u vypájených elytů máme nakonec jenom dvě:
- budeme se orientovat čistě VOKOMETRICKY - takže budeme nahrazovat "nafouknuté, bouchlé" elyty
- nebo - pokud už elyt vypájíme, pak se nezdržujeme jeho měřením, ale rovnou ho měníme za nový.

Proč?
To je jednoduché - každý elyt (bez výjimky) stárne - a pokud už ho máme venku, pak nemá cenu pájet se zpátky s tím starým, ale rovnou ho měníme za "čerstvý".
A z ekonomického hlediska - račte se podívat na ukázku z ceníku:


Jedná se opravdu jen o korunové ceny (srovnejte prosím s cenou základní desky) - tím pádem je zbytečné vracet (byť zatím dobrý) elyt zpátky, ale když už se s tím pájíme, rovnou měníme za nový.

A pak ještě jedna poznámka - ELYTY STÁRNOU !
Že jsem to už říkal?
a několikrát?
tak ještě dodávám, že nestárnou jen ty zapájené do desky, ale bohužel i ty, co máme někde v šupleti připravené na pozdější výměnu. A když to tam nějakou dobu (pár let) leží - pak to po otevření krabičky může vypadat tak, jako by se tam promíchaly nové i použité součástky. Omyl ! To jen některé z nich zestárnuly o něco rychleji...

A teď další otázka do milionáře - co s těmi elyty ze šuplíku uděláme?

1) použijeme všechny (vždyť jsou přece nepoužité - a tudíž zcela určitě dobré)
2) probereme je - ty nafouklé vyřadíme, ty dobře vypadající použijeme
3) vyhodíme všechny - ty nafouklé jsou jasně vadné, a ty ostatní - i když se ještě nenafoukly - jsou stejně staré a tím pádem (díky stáří) taky stejně nekvalitní

A vyhodnocení testu?

jednak - žádná odměna vás nečeká
druhak - nespoléhejte ani na přítele na telefonu, ani na nápovědu publika - PŘEMÝŠLEJTE
a do třetice - ten kdo hádal něco jiného než tu správnou třetí možnost BY ZASLOUŽIL ZA UŠISKA - PROTOŽE CELOU DOBU NEDÁVAL POZOR !!!

A pro příště - doporučuji - na sáček se zakoupenými elyty si napište/nalepte datum (alespoň rok) zakoupení. A pokud vidíte, že to tam leží už několik roků - lituji - raději ekologicky ZLIKVIDOVAT.

A otázka poslední:

Tak vyplatí se vyměňnovat elyty nebo ne?

Odpověď není rozhodně jednoduchá - nebo chcete-li - vyžaduje to zkušenost a taky trochu přemýšlení.
Např. u základní desky nacházím běžně 20, 30 i více elytů. Pokud je několik vadných - mohu očekávat, že by to chtělo vyměnit všechny. Při ceně 5-10Kč za jeden to vychází na pár stovek (za opravu staré desky - a podaří se to vůbec? a jak dlouho ještě bude fungovat?) a to nemluvím o té pracnosti - dva tři elyty, to ještě beru - ale 20? 30? na tom strávím celý den !!! a nakonec mi to za pár měsíců klekne tak jako tak !
    Takže - NE !! velká oprava (s výměnou všech elytů) se nám vážně nevyplatí. Na druhé straně - ty dva tři nafouklé nebo vyteklé elyty - to za pokus rozhodně stojí (tedy za předpokladu že si "tykáme" s mikropájkou a nemáme s pájením problém). To pak prezentuje náklady pár korun, práci na pár minut - a pokud se zadaří, tak máme naději že nám deska bude ještě pár měsíců fungovat - minimálně do doby, než pořídíme novou a počítač zrekonstruujeme.

 

Na této základní desce vidíme na první pohled 4 nafouklé elyty (fotka vlevo). Jejich výměna by zase tak problematická nebyla:
Ale pokud se rozhodneme vyměnit preventivně všechny elyty - tak potom doporučuji rozkliknout obrázek vpravo, aby se vám roztáhnul přes celou obrazovku - a můžeme začít počítat. Schválně - kolik tam těch elytů najdete? 40? 50? nebo ještě víc?

    Další kategorií jsou ta zařízení, která nejsou plná elytů, ale ve kterých jsou třeba jen ty dva tři elyty ve zdrojové části. To je třeba příklad Giga-switche pro ethernet. Pokud takový switch "umře", pak se nám nový hned kupovat nechce - u zančkového výrobku je to přece jen tisícovka. Přitom stačí obvykle výměna pár elytů a zařízení je opět několik roků funkční. Stejně tak se často podaří oživit třeba reproduktory, monitor nebo TV - zde všude máme naději, že zde budou jen dva tři elyty ve zdrojové části a po jejich výměně bude zařízení opět pár let fungovat.

 

Tenhle gigový switch už sice byl pár let v provozu, ale byl kvalitní a je mi líto jej vyhazovat. Ovšem jak vidím - všechno by se dalo vyřešit výměnou jediného nafouklého elytu - a pokud bych trval na "kompletní generálce" - pak jsou tu případně ještě dva další, což mám komplet se vším za čtvrt hodinky hotovo - a zase je na pár roků pokoj. A ty ostatní součástky? tak ty patří mezi "držáky" - jinými slovy je možné, že nás to přežije.

NAOPAK - u ATX zdrojů situace zdaleka tak růžová není.
Jednak - elyty zde jsou trochu větší (a tudíž dražší) a jejich výměna nás může klidně vyjít na pár stovek.
A druhak - u zdrojů doporučuji neriskovat - elyty obvykle odejdou tak po 5-8letech a v té době už má ATX zdroj nárok na důstojný pohřeb v elektroodpadu.
Ono totiž za třetí - pokud takový zdroj nakonec definitivně odejde, dokáže při tom vzít do věčných lovišť s sebou i veškerou ostatní elektroniku - MB, HDD, CPU, RAM - a to je potom fakt hodně blbej špás...

Výměna elytu ve zdroji ATX  Ukázka elytů ve zdroji ATX

Tento zdroj už potřeboval nové elyty - ale POZOR - tohle už nejsou takoví malí drobečci, jako na základní desce, tady už mohou být docela pořádný "hrnce"...
A navíc - ty původní mají 680µF/200V - což se sice koupit dá, ale to co se u nás prodává je přece jen o kouštíček větší než originál a tudíž se nám to tam nevejde... Takže se musela vzít o něco menší hodnota - 470µF/200V (což na funkci až tak velký vliv nemá).. A jinak cenově - 470µF/200V stojí 44Kč, 680µF/200V dokonce 60Kč, jsou zapotřebí dva - takže oprava ATX zdroje zase za pusu není. A bacha - mimo těchto "hrnců" je tam ještě pár dalších drobečků - a co když budou taky v háji?. Celou situaci vidíme na snímku vpravo - dole je to "drobotisko" (obdobná velikost jako na základní desce) - úplně nahoře - schované pod chladičem - vyčuhují ty dva "hrnce". Prostě - u ATX zdroje si vážně rozmyslím, jestli do toho investovat prachy a čas a jestli se mi to vyplatí - s ohledem na cenu a předpokládanou životnost zdroje nového.

A mimochodem - o tom, že se ve zdroji nemá hrabat osoba "nezasvěcená" - tedy ta, co nemá vyhlášku 50 - to už jsem tady snad říkal, nééé ?HD elektro v.o.s. - servis výpočetní techniky

tel.  530 342 542 mobil  775 524 130
servis@hd.czZáchrana dat

Zajistíme vám záchranu - obnovu - zálohování vašich dat ze všech běžných medií:
HDD z počítačů, notebooků i externí (USB)
flešky, paměťové karty do foťáků a mobilů
a dalších běžných i méně běžných datových nosičů

Jednak se záchranama dat zabýváme dýl,
než polovina z vás pobíhá po této planetě.

A také na záchrany vašich disků používáme nejmodernější jemné vysoce specializované nástroje

Používáme nejmodernější specializovanou techniku, specielně vyvinutou na tyto operace.

 

A hlavně - dokážeme zachránit data prakticky ze všech druhů datových nosičů.

 

 

Servis poskytujeme na naší domácí adrese:

Domažlická 2, Brno - Královo Pole
rožák Domažlická/Štefánikova

Trasa šaliny 1 a 6 – mezi zastávkami Šumavská a Kartouzská
a
zastávka autobusu 67 a 81 přímo před domem.
A autobus 68 má zastávku hned na protější straně ulice.

Domažlická 2 - sídlo HD elektro servis výpočetní techniky

zvonek B. Volný, 2. patro

pracovní doba dle tel. domluvy
(optimálně zavolat cca 1/2hod předem pro případ, že
1. jsem šel nakoupit něco k večeři
2. zasahuji zrovna u jiného zákazníka
3. právě venčím naši Ajdu
abych se stačil zavčas vrátit a vy nemuseli zbytečně bušit čelem do dveří)

Potřebujete k nám něco poslat?
HDD na záchranu dat, notebook na opravu nebo něco jiného?
V tom případně doporučuji zásilkovnu
A její nejbližší pobočky (na které vidím z okna) potom jsou
 
HAPE SPORT
Brno - Královo Pole, 612 00, Štefánikova 38
 Identifikátor pobočky: 5918
zásilky do 10kg

nebo
 

MIMI LÁTKY
Brno - Královo Pole, 612 00, Štefánikova 40
 Identifikátor pobočky: 17367
zásilky do 10kg

nebo
 

OBČERSTVENÍ
Brno - Královo Pole, 612 00, Štefánikova 50
 Identifikátor pobočky: 19197
zásilky do 10kg

Proč uvádím víc možností? no pro případ, že mají zrovna někde dovolenou nebo jsou přeplnění :-)


A pro případ, že preferujete  balíkovnu

Brno-Ponava SAZKA Top Tabák

Štefánikova 95/24, 
Ponava, Brno, 602 32

Nemůžete se k nám dovolat?

Opravy poškozených či zavirovaných počítačů, rekonstrukce, modernizace, počítače na zakázku

Umřel vám počítač?

Natáhl brka - zaklepal bačkorama - už ani neškytne?
A nepomáhá ani dejchání z úst do úst?

Potom je nejvyšší čas vzít ho k nám.


Máme k dispozici nejmodernější specializovanou techniku a určitě ho oživíme a postavíme na nohy.

Servis a opravy počítačů, notebooků
a další výpočetní techniky

 

Anebo - je nemocný ? nachlazený ?

Má horečku ? bolí ho hlava ? kašle a má rýmu ?

A možná je jen starý, líný a potřebuje něco na povzbuzení !!

Od toho jsme tady - léčit počítače je naše práce !

Anebo je zavirovaný?

Opravy poškozených či zavirovaných počítačů, rekonstrukce, modernizace, počítače na zakázku

Leze po něm samá breberka - malware, spyware, adware, ramsomware?

Vemte ho k nám !

My už ho vyléčíme !

My sme totiž vočkovaný a chráněný !!