HD elektro v.o.s.
Zpět

na hlavní stránku
HD elektro v.o.s.
BRNO - Královo Pole
775 524 130         Domažlická 2          servis@hd.cz
servis výpočetní techniky
 

návrat na úvodní stránku
Služby

návrat na úvodní stránku
Záchrana dat

Co je to optimalizace webových stránek ?

    Internet - to je dnes obrovské množství webových serverů, které obsahují nepřeberné množství informací. A pokud chceme nějakou informaci najít, rozhodně to nemůžeme udělat tak, že bychom postupně začali všechny servery procházet. Musíme využít specializovaných služeb, které jsou pro vyhledávání k dispozici.
    První varianta - zkusíme vyhledávat na PORTÁLU, na kterém jsme zvyklí pracovat. Nezáleží na tom, zda je to Atlas.cz, Centrum.cz, Seznam.cz nebo kterýkoliv jiný portál - všechny nám nabízejí svou vlastní vyhledávací službu a je jen na nás, který z nich budeme upřednostňovat.
    Druhá varianta - využijeme některý VYHLEDÁVAČ, který je na tuto službu nejen specializován, ale je kvůli této činnosti přímo vytvořen. Přehled těch nejdůležitějších najdete v přehledu nejdůležitějších vyhledávačů, tady se zmíním jen o nejrozšířenějším Google.com, výborném českém Jyxo.cz, populárním MSN Search nebo o těch nejvýkonnějších - AltaVista.com, AllTheWeb.com a Yahoo.com.
    Všechny vyhledávací služby jsou založeny na obrovské, pravidelně aktualizované databázi, obsahující informace o pokud možno všech existujících stránkách. 
Tedy podmínka první:

Pokud chceme, aby nás vyhledávače našly, 
musí se všechny stránky našeho webu nacházet v jejich databázi.

    Jakmile položíme vyhledávači dotaz - slovo, několik slov nebo frázi, vyhledávač prohledá databázi a nabídne nám všechny stránky, které našemu dotazu vyhovují. Podle situace jich mohou být desítky, ale mnohdy jsou to stovky, tisíce nebo desetitisíce možných variant. Například pro slovo "počítač" nabízí vyhledávač MSN Search 363 182 stránek, AltaVista 2 400 000 stránek, Google 3 720 000 stránek a Jyxo dokonce 5 624 110 stránek atd. Je poměrně jasné, že neexistuje nikdo, kdo by byl schopný se celým takovým seznamem probírat. Ten, kdo bude v seznamu hledat, projde pár prvních odkazů, možná celou první stránku a když bude mít hodně trpělivosti, tak třebas odkazy na prvních dvou nebo třech stránkách. Dál se ale nikdy nikdo nepropracuje.
    Co to znamená ? jen to, že pokud se odkaz, směřující na náš server bude nacházet třeba na 5. nebo 10. stránce, pak nemáme nejmenší naději, že nás někdy někdo najde. 
Tedy podmínka druhá::

Pokud chceme, aby nás někdo našel ve výsledcích vyhledávačů, 
pak se v jejich výsledcích musíme vyskytovat pokud možno nahoře, 
nejlépe na prvních místech.

    Jak ovlivníme pořadí, na které nás vyhledávače umístí? Kdysi dávno - v Internetovém dávnověku - třídily vyhledávače výsledky podle abecedy. Proto vznikaly firmy s názvy jako ABC, Aarque, AAA apod. Firmy začínající písmenem Z byly prostě odsouzeny k zániku a ani firmy začínající na písmeno K nebo D neměly příliš šanci na úspěch.
    Tyto doby jsou naštěstí pryč a vyhledávače se snaží provádět třídění výsledků inteligentně - podle předpokládané důležitosti (či důvěryhodnosti) jednotlivých odkazů.
    Pojem důležitosti stránky je ovšem dosti problematický: kdyby kvalitu stránky posuzoval člověk, tak dejme tomu. Ale kvalitu posuzuje automat, ROBOT. Jak to ten může posoudit?
    V případě vyhledávače GOOGLE je používán tzv. Page Rank. Obvykle je to překládáno jako "pořadí stránky" - page=stránka, rank=pozice, pořadí. Skutečnost je však jiná. Page Rank (PR) či algoritmus k jeho zjištění vytvořil pan Page, pracovník firmy Google. Překlad by tedy měl spíše znít "pořadí podle pana Pejdže".
    Jak se Page Rank spočítá? Na internetu najdete řadu teorií, podrobné vzorečky, rovnice, dokonce vědecké či disertační práce na toto téma. Všechny mají jedno společné: jsou mylné. PR je totiž nejpřísněji střeženým tajemstvím fy. Google. Proč ty tajnosti? No přece proto, aby Google mohl spočítat svůj PR dle možnosti co nejsprávněji - a aby nikdo nemohl podvádět. Protože všichni chtějí získat PR co nejvyšší - všichni chtějí být se svými výsledky vpředu. A pokud to nejde normálně, je potřeba Googlovskému počítání trochu napomoci. Internet je plný spolehlivých návodů, jak zvýšit PR. Opět mají jedno společné - nefungují. Jednak - všechny oficielně zveřejňované teorie jsou mylné (úmyslně zavádějící), jednak metoda výpočtu Google Page Rank se neustále mění, tak aby nemohly fungovat "umělé" metody zvyšování PR.
    Podle čeho se tedy Google PR počítá? Podle všeho zohledňuje především tři parametry:
a) kvalitu stránky, stanovenou na základě správnosti (bezchybnosti) jejího HTML kodu, obsahu (výskytu klíčových slov - tedy odborných termínů). Prioritu mají pojmy v názvu Webu, v názvu souboru, v titulku atd.
b) návštěvnost stránky (tedy její popularitu)
c) počet odkazů z jiných serverů, které na tuto stránku směřují - tedy víceméně důvěryhodnost stránky (předpokládá se, že na špatnou stránku by se nikdo neodkazoval a naopak)
PR může být negativně ovlivněn penalizací, kterou stránka obdrží např. za časté poruchy na mateřském webu (nedostupnost stránky), za příliš velký počet chyb (odkazy za neexistující stránky, chyby v HTML kodu) nebo v neposlední řadě na základě podvádění (snaha o zvýšení PR nečestným způsobem)
PR existuje ve dvou verzích - té plné, skutečné, podle které Google stránky opravdu třídí. Tento skutečný Page Rank je tajný a nikdy se k němu nemůžeme dostat. Druhý PR je veřejný. Je to vlastně zjednodušená varianta skutečného PR a můžeme ji zjistit pomocí Google lišty, kterou si nainstalujeme do svého prohlížeče, pomocí specielních programů nebo vám za mírný poplatek vytvoříme stránku pro vaše servery, kde si budete moci kdykoliv zjistit nejen aktuální PR, ale i řadu dalších údajů - viz ukázka stanovení Page Ranku, počtu odkazů a zaindexovaných stránek.
    Ostatní vyhledávače používají podobné algoritmy - Jyxo má svůj Jyxorank, Seznam používá S-Rank apod..

Pokud mám tedy odpovědět na otázku, co je to optimalizace webových stránek, pak tedy:

Optimalizace webových stránek je komplexní soubor opatření, kterými zbavíme stránky chyb, vylepšíme a "zčitelníme" jejich obsah a celkově je upravíme tak, aby je bylo možné na internetu snadno najít.

Co v tomto směru nabízí konkurence a čím se od ní lišíme?

Na internetu dnes najdete opravdu velkou řadu nabídek na optimalizaci internetových stránek (SEO). Vlastně, abych to vzal od začátku, nabídky se týkají:

a) Vlastní tvorby webových stránek či webových prezentací. Obvykle se jedná hlavně o grafické ztvárnění. Ceny začínají někde od 2.000Kč za tvorbu celého webu až po částky mnoha set tisíc (samozřejmě hraje roli jak kvalita firmy, která službu nabízí, tak i požadovaný rozsah webové prezentace).
    Možné problémy: grafik kvalitu své práce trochu přežene. Vše ji sice krásné a zdánlivě vysoce profesionální. Ve skutečnosti ale mohou být stránky příliš veliké (dlouho se stahují, zákazník ztrácí trpělivost a odchází jinam), grafika je příliš překombinovaná (a uživatel se na webu ztrácí) nebo je vše sice uděláno krásně pro člověka, ale ROBOT stránku neumí přečíst, nic na ní nezaindexuje a nikdo potom tuto krásnou stránku nenajde. Nádherné - ale k ničemu. Pokud budete mít zájem, několik takových odstrašujících stránek předvedu.
b) Zaindexování vašich stránek do vyhledávačů, registrace do katalogů, zajištění odkazů na jiných serverech
Již dříve jsem se zmiňoval o tom, že vyhledávače posuzují kvalitu serverů podle toho, kolik stránek na něj odkazuje. Tato služba potom umožňuje vytvoření velmi vysokého počtu (stovky, tisíce) takovýchto odkazů. Cena od cca 500Kč do několika desítek tisíc.
    Možné problémy: praktický význam má jen několik vyhledávačů (a ty by si nás měly najít samy) a několik desítek katalogů. Nabídka "tisíců" katalogů apod. je jen reklamní trik, obvykle navíc podporovaný "nedovolenými" technikami - spamy, doorway pages, výměna odkazů se serverem, který provádí Cybersquatting apod. Výsledkem je pak ve skutečnosti penalizace vaší stránky - chcete získat mnoho a místo toho se dostanete na nulu.
c) SEO optimalizace
Nabídky o nejrůznější úrovni, jak co se týká kvality, tak i ceny. Většinou je řešen problém "správného" výskytu klíčových slov na stránce. Vychází se z určitých předpokladů, kolik slov by měla mít průměrná stránka, kolik z nich by mělo být klíčových, kolikrát by se měla na stránce opakovat atd.
d) Internetový obchod
tato nabídka obsahuje zřízení internetového ochodu na speciálním e-shop serveru (např. Vltava) - což bývá pronájem za několik set Kč/měsíc
nebo - zakoupení komerčního programu (cena několik tisíc Kč), který si můžete nakonfigurovat dle vlastní potřeby (pochopitelně v rámci možností programu)
nebo - naprogramování aplikace zákazníkovi "na tělo" přesně dle jeho požadavků - cena v desítkách či stovkách tisíc, u největších aplikací i miliony.
e) Reklama na internetu
Jako každá jiná reklama, i tato má za úkol zvýšit povědomí o vaší firmě nebo zvýšit prodejnost vašich výrobků. Rozdíl oproti ostatním typům reklamy je v tom, že zde máte velmi přesný přehled o její účinnosti.

    Rozhodně nebudu tvrdit, že všechny tyto nabídky jsou špatné nebo pro zákazníka nevýhodné. Naopak - řada firem nabízí špičkové služby i špičkové aplikace. Problém je v něčem jiném. Spousta zákazníků se dá zlákat výhodnou nabídkou, obdrží špičkový produkt - jenže je to něco, co ve skutečnosti nepotřebují.
    Můžete si např. objednat nový (a modernější) vzhled vašeho serveru, leč váš problém není ve vzhledu stránek, ale v jejich špatné zaindexovanosti. Ta se úpravou nezměnila a navíc nyní pár dlouholetých zákazníků zanevřelo na nový vzhled stránek, který jim nevyhovuje.
    Nebo si objednáte zaindexování stránek, jejich registraci do katalogů atd. Jenže firma na tuto činnost využívá automat, který to dělá na běžícím páse. Sice kvantita je obrovská, ale kvalita nikoliv - každý vyhledávač či katalog totiž vyžaduje poměrně individuální přístup, pokud se vše vyplňuje podle šablony, jsou účinky nevalné. Usínáme sice s přesvědčením, že jsme si pořídili perfektní službu, ale její prospěšnost je pro nás ve skutečnosti minimální. A nejhorší varianta - tato služba je provedena prostřednictvím určité formy spamů (jedná se o většinu firem, nabízejících "tisíce vyhledávačů a katalogů"). Zde je potom zákazník následně penalizován za nedovolené techniky optimalizace a jeho rating paradoxně silně klesá (případně se po provedení této služby rovná nule). 
    Nebo si objednáte SEO optimalizaci, firma vám ji provede - ale vy nedokážete vůbec určit, co a jak bylo provedeno. A hlavně nepoznáváte žádný praktický rozdíl, nevíte, co vlastně máte porovnávat. Prostě nejste odborníci - víte sice, že chcete svůj server vylepšit, ale nevíte jak. Nevíte o jakou změnu se má vlastně jednat. A pokud ke změně dojde, nevíte jak rozeznat, že se něco změnilo, nevíte jak vyhodnotit výsledek.
    Pokud nevěříte - znám opravdu firmy, které si za vysoké náklady pořídily nový web a ten jim dnes nejen neslouží lépe, než ten původní, ale prostě neslouží vůbec - není vůbec k ničemu. A dodavatelská firma tvrdí, že to už je holt nezbytná daň za nové technologie. 

    Co nabízíme my ?

    Vlastně to stejné, co ti ostatní, jen to nabízíme všechno dohromady a navíc každému přesně to, co opravdu potřebuje. 

A jak zákazník pozná, co přesně potřebuje? 
No - on to poznat nemusí, tohle už je přece naše práce ! 

My děláme analýzu vašeho serveru. My vyhledáváme nedostatky, chyby nebo slabá místa. My připravujeme strategii. My stanovujeme priority. My ve většině případů posuzujeme nutnost jednotlivých úprav. 

A my také ručíme za to, že naše práce bude mít výsledky.

A zákazník by už jenom měl poznat, že na jeho stránky přichází víc a víc zákazníků a že tito zákazníci realizují víc a více objednávek.
A právě za tento rozdíl jsme potom placeni.

    Jaká je cena našich služeb?

    To záleží pouze na zákazníkovi. Nabízíme vám dělbu práce: 
My určíme, co všechno vy - nebo spíše váš web potřebuje. A vy jako zákazník si určíte, co jste ochotni zaplatit.

Jestli zde čekáte jednotný ceník - lituji, takový u nás neexistuje. Jinak budeme přistupovat k zákazníkovi, který má malou firmu s obratem 2-3 miliony/rok a jinak k firmě, jejíž obrat se pohybuje v desítkách nebo stovkách milionů ročně. Pro některého zákazníka je důležitá modernizace, pro jiného SEO optimalizace, pro jiného internetový obchod nebo bannerová reklama a pro dalšího tohle všechno dohromady.
    Znamená to, že vás budeme účtovat podle obsahu vaší peněženky? Ne - už jsem řekl, částku stanovujete vy. My vám ovšem poradíme, kolik je účelné za tyto služby utrácet. Částka se tedy bude opravdu odvíjet od stavu vaší peněženky - od vašich finančních možností, od vašeho obratu, od velikosti a složitosti vašeho serveru, od vašeho sortimentu a od tisíce dalších věcí.
    Vždy vás ale budeme směřovat k částce, s jejíž návratností se dá s určitostí počítat. Náklady na naši práci musejí být úměrné nejen naší vynaložené námaze, ale také předpokládanému zisku. Stejně tak, jako by bylo nesmyslné investovat do modernizace serveru částku, rovnající se ročnímu obratu vaší firmy, je stejně tak nesmyslné, aby firma s ročním obratem 100 milionů korun investovala do internetové reklamy tisícovku. Náklady musí být vždy úměrné předpokládanému (požadovanému) výsledku.

    Jak tedy předem odhadnout výslednou cenu?

    Nejlevnější verze našich služeb bude spočívat v diagnostice vašeho serveru, ve zjištění kladů a záporů neboli zmapování situace a v přípravě následné strategie. Tato varianta - podle rozsahu konkrétního serveru a celkové náročnosti práce - vás bude stát cca od 2 do 10 tisíc korun. V rámci diagnostiky rovnou opravujeme i nejzávažnější či nejkřiklavější chyby, které na webu objevíme. Výsledkem může být již v tomto prvním kroku podstatné navýšení návštěvnosti vašeho serveru - viz následující ukázka.

    Graf ukazuje situaci na webu, pro který jsme začali provádět optimalizaci. Práci jsme zahájili 14. července a jak je z grafu vidět, výsledky se projevily okamžitě, a to dost podstatným způsobem. Naše práce ovšem není u konce - po prvním raketovém startu bude další zlepšování výsledků probíhat už pomaleji, ale v průběhu několika měsíců by měla návštěvnost dosáhnout několikanásobku současného stavu - tedy zhruba desetinásobku oproti situaci v průběhu května nebo června.

    Dále si u nás můžete objednat jednotlivé práce - opravy kódů, optimalizace stránek atd. - to vše za hodinovou taxu. Po pravdě - tuto variantu výrazně nedoporučuji. Proč? Veškeré práce se budou odehrávat u nás ve firmě, bez vašeho dozoru a tím pádem i bez vaší kontroly, co se týká počtu odpracovaných hodin. Zákazník se pak může cítit ošizen ("tolik hodin jim to přece nemohlo trvat !").

    Jako rozumnější variantu proto považujeme vzájemnou dohodu "úkolového charakteru" - na základě diagnostiky vašeho serveru nabídneme cenu např. za zvýšení návštěvnosti na dvojnásobek, pětinásobek apod., případně srovnání výsledků vašeho webu s konkurencí (tedy které konkurenční weby máme "předstihnout"). Takto postavená dohoda je rozumná pro obě strany. Vy budete spokojeni, protože jasně vidíte za co vydáváte svoje peníze a my tak získáváme nejen finance, ale i spokojeného zákazníka. Trvání této varianty je několik týdnů až měsíců - podle požadovaného výsledku. Stejně tak se náročností úkolu bude řídit i cena - je víceméně nemožné stanovovat ji obecně, její výše se bude řídit případ od případu.

    Poslední variantou je komplexní dlouhodobá péče o zákazníka. Již jsem ukazoval, že první výsledky se mohou dostavit velmi rychle. To je ovšem v celém procesu jen výjimka, která potvrzuje pravidlo - pokud chceme vybudovat kvalitní web s trvalými výsledky, jedná se o dlouhodobou záležitost - spíše měsíce než týdny. Proto nabízíme trvalou správu vašeho webu - ať už zcela v naší režii, či s využitím vašich pracovníků (případně externí programátorské firmy, se kterou spolupracujete) - a my potom fungujeme v roli konzultanta a koordinátora. V tomto případě se staráme o dlouhodobý vývoj vašeho webu, organizování prodejních akcí, internetové reklamy atd. Tato varianta je pro zákazníka nejnákladnější, ale přináší nejvýraznější výsledky. Je vhodná převážně pro firmy, které chtějí využívat internet jako důležitou formu své prezentace a investovat tomu úměrné prostředky. Smlouva se potom uzavírá obvykle na rok a to na předem dohodnutou celkovou částku. Zákazník si samozřejmě může kvalitu naší práce pojistit předem dohodnutými průběžnými výsledky, nicméně nikdo nemusí mít obavu, že bychom svoji práci prováděli nedůsledně  Je přece jasné, že budeme chtít uzavřít smlouvu i na další rok - a to lze pouze se spokojeným zákazníkem.

     Samozřejmě, je na zákazníkovi, aby si řekl která varianta mu vyhovuje. A je naopak na nás, odhadnout reálné možnosti jeho serveru a pomoci mu s rozhodováním, o jaké výsledky má usilovat a kolik je rozumné do této propagace investovat..
    Ostatně - není naším cílem tahat ze zákazníka peníze. Naopak - můžeme vám sice účtovat hodinovou taxu, ale děláme to neradi. Za rozumnější variantu považujeme úkolovou mzdu. Zákazník zaplatí úvodní částku za diagnostiku serveru a na základě našich zjištění mu nabídneme další postup - kolik ho bude stát zvýšení návštěvnosti na dvojnásobek, na pětinásobek, na desetinásobek... A zároveň provedeme kvalifikovaný odhad, jak dlouho asi bude která etapa trvat. Co budeme s jeho serverem dělat, jaký použijeme postup, co změníme nebo ponecháme, to už je na nás. Samozřejmě, zákazník musí tyto zásahy schválit. Ale má zároveň jistotu, že nebude vyhazovat peníze, zaplatí jen za skutečný výsledek.

     Jak optimalizace webu probíhá?

    Začínáme zmapováním terénu - musíme se dozvědět co nejvíce o serveru samotném, o metodě jeho tvorby, o případných chybách a nedostatcích, o návštěvnosti, zaindexování ve vyhledávačích atd.
    Dále následuje kontakt se zákazníkem - budeme z vás tahat spousty informací, o kterých budete mít pochybnosti, zda vůbec s daným tématem souvisí. Bude nás zajímat historie firmy a její finanční situace. Bude nás zajímat výrobní program či náplň vaší práce. Budou nás zajímat vaše představy o budoucnosti a vývoji vašeho serveru i vaší firmy, o tom, jak si představujete to i ono. Budeme vám napovídat, co všechno může váš server pro vaši firmu udělat a bude jen na vás, o co z toho projevíte zájem.
    Dokonce vám navrhneme i částku, kterou by jste měli do internetu investovat. Částka bude spočítaná z vašeho obratu či zisku a bude zohledňovat případný zisk, který vám váš web v budoucnu přinese. Dokážeme předem odhadnout, jaká částka je zbytečně skromná a jaká by naopak byla zbytečným plýtváním, protože by vám ji váš web nedokázal vrátit. Bude samozřejmě jen na vás, pro jaké náklady se rozhodnete, ale rozhodně neuděláte chybu, pokud dáte na naše rady.

    Pokud spolu uzavřeme smlouvu, začne vlastní práce. Opravíme chyby na vašem webu. Zaindexujeme vaše stránky, postaráme se o odpovídající odkazy. Zároveň vás (pokud budete mít zájem) seznámíme se základními pravidly, která musíte na vašem webu dodržovat. Budete se moci rozhodnout, zda veškerou starost o svůj web přenecháte nám, zda se vám o něj bude starat jiná externí firma, se kterou už máte vyzkoušenou spolupráci (a my budeme nadále ve funkci konzultanta), nebo zda si vaše firma bude s naší pomocí udržovat a budovat svůj web vlastními silami. Připravíme pro vás reklamní akce, pomůžeme vymyslet metody na přilákání návštěvníků. Váš web začne navštěvovat stále více zákazníků a vše bude pokračovat do té doby, kdy dosáhneme slíbené návštěvnosti a naše smlouva pak bude naplněna.

    A dál? No, bude jen na vás, zda dojde k závěrečnému finančnímu vyrovnání a rozloučíme se, či zda budete naše služby nadále využívat i na své další projekty...

  HD elektro v.o.s. - servis výpočetní techniky

tel.  530 342 542 mobil  775 524 130
servis@hd.czZáchrana dat

Zajistíme vám záchranu - obnovu - zálohování vašich dat ze všech běžných medií:
HDD z počítačů, notebooků i externí (USB)
flešky, paměťové karty do foťáků a mobilů
a dalších běžných i méně běžných datových nosičů

Jednak se záchranama dat zabýváme dýl,
než polovina z vás pobíhá po této planetě.

A také na záchrany vašich disků používáme nejmodernější jemné vysoce specializované nástroje

Používáme nejmodernější specializovanou techniku, specielně vyvinutou na tyto operace (ale občas se uchylujeme i k virguli, zaklínání a černé magii vůbec).

A hlavně - dokážeme zachránit data prakticky ze všech druhů datových nosičů.

 

 

Servis poskytujeme na naší domácí adrese:

Domažlická 2, Brno - Královo Pole
rožák Domažlická/Štefánikova

Trasa šaliny 1 a 6 – mezi zastávkami Šumavská a Kartouzská
a
zastávka autobusu 67 přímo před domem.
A autobus 68 má zastávku hned na protější straně ulice.

Pardon, omlouvám se, všechno je malinko jinak:

ZAČALI NÁM ROZKOPÁVAT ULICI A BUDE TO TRVAT DO SRPNA

Takže šaliny jezdí normálně, ale autobusy naší ulicí neprojíždějí vůbec (a tudíž tu ani nezastavují). Navíc - na naší ulici "zmizely" desítky parkovacích míst, takže i v celém okolí je teď parkujícími auty přeplněno.

Co s tím?

Pokud sem chcete přijet, zavolejte mi - a já vám podle aktuální situace zkusím něco poradit ...

Domažlická 2 - sídlo HD elektro servis výpočetní techniky

zvonek B. Volný, 2. patro

pracovní doba dle tel. domluvy
(optimálně zavolat cca 1/2hod předem pro případ, že
1. jsem šel nakoupit něco k večeři
2. zasahuji zrovna u jiného zákazníka
3. právě venčím naši Ajdu
abych se stačil zavčas vrátit a vy nemuseli zbytečně bušit čelem do dveří)


Potřebujete k nám něco poslat?
HDD na záchranu dat, notebook na opravu nebo něco jiného?
V tom případně doporučuji zásilkovnu
A její nejbližší pobočka (na kterou vidím téměř z okna) potom je
 

Z-BOX
U Červeného mlýna 1, 
Brno, Královo Pole 612 00
zásilky do 15kg

Pozor !
Velikost balíku max 50 x 50 x 50 cm
a raději ještě o trochu méně - jinak mi to z "organizačních důvodů"
zavezou někam ke všem čertům...
Prostě sem raději malé zásilky - rozhodně ne stolní počítač !!!

Tohle preferuji - tady se stavím když jdu nakupovat - a "otevřeno" je furt !!

nebo
(tohle mám sice trochu dál, ale "berou" všechno)
 

Vinotéka Tábor DEGUSTA
Brno, 602 00, Tábor 46d
 Identifikátor pobočky: 10211
zásilky do 15kg

nebo
 

"Jsi krásná usměj se"
Brno, 602 00, Hrnčířská 6
(galerie Sfinx)
 Identifikátor pobočky: 27682
zásilky do 15kg

A pro případ, že preferujete  balíkovnu


Brno AlzaBox Kaufland Ponava

Sportovní  594/21, 
Ponava, Brno, 612 00

je to zase BOX, takže opět platí
Pozor !
Velikost balíku max 50 x 50 x 50 cm
a raději ještě o trochu méně - jinak mi to z "organizačních důvodů"
zavezou někam ke všem čertům...
Prostě sem raději malé zásilky - rozhodně ne stolní počítač !!!

Tohle opět preferuji - i tady se stavím když jdu nakupovat - a "otevřeno" je furt !!

nebo
 

Brno-Ponava SAZKA Top Tabák
Štefánikova 95/24, 
Ponava, Brno, 602 00

nebo
 

Brno-Ponava Multi brend
Střední 624/36, 
Ponava, Brno, 612 00

 

Proč uvádím víc možností? no pro případ, že mají zrovna někde dovolenou nebo jsou přeplnění :-)

Nemůžete se k nám dovolat?

Opravy poškozených či zavirovaných počítačů, rekonstrukce, modernizace, počítače na zakázku

Umřel vám počítač?

Natáhl brka - zaklepal bačkorama - už ani neškytne?
A nepomáhá ani dejchání z úst do úst?

Potom je nejvyšší čas vzít ho k nám.


Máme k dispozici nejmodernější specializovanou techniku a určitě ho oživíme a postavíme na nohy.

Servis a opravy počítačů, notebooků
a další výpočetní techniky

 

Anebo - je nemocný ? nachlazený ?

Má horečku ? bolí ho hlava ? kašle a má rýmu ?

A možná je jen starý, líný a potřebuje něco na povzbuzení !!

Od toho jsme tady - léčit počítače je naše práce !

Anebo je zavirovaný?

Opravy poškozených či zavirovaných počítačů, rekonstrukce, modernizace, počítače na zakázku

Leze po něm samá breberka - malware, spyware, adware, ramsomware?

Vemte ho k nám !

My už ho vyléčíme !

My sme totiž vočkovaný a chráněný !!