Několik záběrů na provozovnu HD elektro CZ 

Provozovna HD elektro CZ Šumperk - celkový pohled v zimním hávu
Celkový pohled v zimním hávu

Provozovna HD elektro CZ Šumperk Provozovna HD elektro CZ Šumperk - boční pohled
Provozovna HD elektro CZ

Ani nám se nevyhnulo moderní umění

Před odchodem Před provozovnou
Šéf firmy pan Hrabec s externím specialistou ing. Brožem odcházejí proměřit mikrovlnou trasu

11.02.2006

[Hit Counter]